Searching..
GENRE KOMIK , , »

Khalifah Oleh Mitsuru Togashi

Bookmark

Author image

Mitsuru Togashi

Mengenali pensel seawal 2/3 tahun. Berusia 14 tahun dan sering dimarahi oleh rakan sebaya kerana komik 10 mukasurat yang selalu dihasilkan tamat tanpa 'happy ending' yang kukuh. Pelajar SM SRI Al-Amin Bangi
Tip : 'Scroll' ke bawah untuk membaca komik ini.


Rate komik ini


Load comments
 DISCLAIMER :No part of this website may be reproduced in any form or by any means, including photocopying, recording, or other electronic or mechanical methods without first obtaining permission from the comic artist or the admin of this website.
PENAFIAN :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran daripada pihak pelukis komik itu sendiri atau admin website ini.