Searching..
GENRE KOMIK , , »

Khalifah Oleh Mitsuru Togashi

Bookmark

Author image

Mitsuru Togashi

Mengenali pensel seawal 2/3 tahun. Berusia 14 tahun dan sering dimarahi oleh rakan sebaya kerana komik 10 mukasurat yang selalu dihasilkan tamat tanpa 'happy ending' yang kukuh. Pelajar SM SRI Al-Amin Bangi
Tip : 'Scroll' ke bawah untuk membaca komik ini.


Rate komik ini
Load comments
 PENAFIAN! :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran daripada pihak pelukis komik itu sendiri atau admin website ini.