Searching..
GENRE KOMIK , , , , , »

Khair : Ep 1 Oleh The Comic Geek


Author image

The Comic Geek

Freelance comic artist/illustrator. Mula melukis secara serius pada 2011 dan kini menerbitkan sendiri komik dalam bentuk e-book
page caption
Tip : Klik pada 'image' untuk ke mukasurat seterusnya.
Rate komik ini
Klik Untuk Komen
 PENEGASAN! :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran bertulis daripada pihak pelukis komik dan pengetahuan admin.


MAKLUMAT JARINGAN

MEDIA SOSIAL