Searching..
GENRE KOMIK , »

Sketchbook Tersirat Oleh Lailatun Nadhirah


Author image

Lailatun Nadhirah

Pelajar Grafik Komunikasi tahun 2 di USM, penulis bebas dan juga pelukis rakyat.
page caption
Tip : Klik pada 'image' untuk ke mukasurat seterusnya.
Rate komik ini
Klik Untuk Komen
 PENEGASAN! :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran bertulis daripada pihak pelukis komik dan pengetahuan admin.


MAKLUMAT JARINGAN

MEDIA SOSIAL