Searching..
GENRE KOMIK , , »

Kisah Adi,Atan dan Jong Oleh Showkey


Author image

Showkey

Hai! Nama saya Showkey! Saya student 3D animasi. Saya memang minat melukis komik sejak kecil... :)
page caption
Tip : Klik pada 'image' untuk ke mukasurat seterusnya.
Rate komik ini
Klik Untuk Komen
 PENEGASAN! :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran bertulis daripada pihak pelukis komik dan pengetahuan admin.


MAKLUMAT JARINGAN

MEDIA SOSIAL