Searching..
GENRE KOMIK , , »

If Naruto was a Muslim Oleh Tangan Kanan


Author image

Tangan Kanan

Half Terengganu,Half Sarawak.Pelajar Universiti,Degree Teologi Agama.

Rate komik ini
Klik Untuk Komen
 PENEGASAN! :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran bertulis daripada pihak pelukis komik dan pengetahuan admin.


MAKLUMAT JARINGAN

MEDIA SOSIAL