Searching..
GENRE KOMIK , , »

Permulaan Oleh Mawaddah & Sabrin

Bookmark

Author image

Mawaddah & Sabrin

Kami berdua adik beradik yang suka mencuba buat jalan cerita sendiri yang terlintas di minda.Bercita cita untuk menghasilkan karya komik sendiri dan menjadi pelukis komik yang terkenal.
page caption
Tip : Klik pada 'image' untuk ke mukasurat seterusnya.
Load comments
 PENAFIAN! :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran daripada pihak pelukis komik itu sendiri atau admin website ini.