Searching..
GENRE KOMIK , »

Dan Tajuknya Adalah Oleh Haiart


Author image

Haiart

Saya adalah Haya-desu iaitu finalis Cabaran Komik Online Malaysia 2014 yang melukis komik 'Shauqi', tetapi telah menukar nama kepada Haiart kerana lebih hampir dengan nama sebenar. Semakin berusaha untuk memajukan diri dalam bidang komik dan menyebarkan nilai positif kepada masyarakat sejagat.
page caption
Tip : Klik pada 'image' untuk ke mukasurat seterusnya.

PENGUMUMAN >Klik Untuk Komen
 PENEGASAN! :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran bertulis daripada pihak pelukis komik dan pengetahuan admin.


MAKLUMAT

MEDIA SOSIAL