Searching..
GENRE KOMIK , , »

Benih Cinta Oleh Napiey-chan


Author image

Napiey-chan

Siswi jurusan komunikasi penyiaran USIM yang sedang bergiat dalam bidang komik dakwah.
page caption
Tip : Klik pada 'image' untuk ke mukasurat seterusnya.
Klik Untuk Komen
 PENEGASAN! :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran bertulis daripada pihak pelukis komik dan pengetahuan admin.


MAKLUMAT JARINGAN

MEDIA SOSIAL