Searching..
GENRE KOMIK , »

Obsesi Oleh Keyra Helena


Author image

Keyra Helena

Dilahirkan di Kuala Lumpur pada 9 Jun 1999. Mempunyai obsesi dalam bidang seni. Terutamanya melukis komik dan ilustrasi.
page caption
Tip : Klik pada 'image' untuk ke mukasurat seterusnya.

PENGUMUMAN >Klik Untuk Komen
 PENEGASAN! :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran bertulis daripada pihak pelukis komik dan pengetahuan admin.


MAKLUMAT

MEDIA SOSIAL