Searching..
GENRE KOMIK , »

Obsesi Oleh Keyra Helena

Bookmark

Author image

Keyra Helena

Dilahirkan di Kuala Lumpur pada 9 Jun 1999. Mempunyai obsesi dalam bidang seni. Terutamanya melukis komik dan ilustrasi.
page caption
Tip : Klik pada 'image' untuk ke mukasurat seterusnya.
Load comments
 PENAFIAN! :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran daripada pihak pelukis komik itu sendiri atau admin website ini.