Searching..
GENRE KOMIK , , »

Cinta Pandangan Pertama Oleh Kazuto XI

Bookmark

Author image

Kazuto XI

Seorang pelajar sekolah menengah yang masih ametur dalam bidang komik dan ini adalah permulaan untuk menjadi seorang pelukis komik!!
page caption
Tip : Klik pada 'image' untuk ke mukasurat seterusnya.
Rate komik ini
Load comments
 PENAFIAN! :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran daripada pihak pelukis komik itu sendiri atau admin website ini.