Searching..
Pelukis Komik : Kazuto IX

Author image

Kazuto IX
Seorang pelukis komik yang belum pernah mencipta nama di mana-mana penerbitan dan akan menjadi pelukis komik pada masa hadapan!

Karya Komik

Klik Untuk Komen
 PENEGASAN! :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran bertulis daripada pihak pelukis komik dan pengetahuan admin.


MAKLUMAT JARINGAN

MEDIA SOSIAL