Searching..
GENRE KOMIK , , , »

Bila Fauhad Bercinta Oleh Joshua Chung

Bookmark

Author image

Joshua Chung

Hobi saya melukis, ada kalanya saya boleh didapati di kumpulan facebook "Doodle Malaysia - Do you doodle?" dan merupakan salah seorang penyumbang zine antologi Garaj Komik.
page caption
Tip : Klik pada 'image' untuk ke mukasurat seterusnya.
Load comments
 PENAFIAN! :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran daripada pihak pelukis komik itu sendiri atau admin website ini.