Searching..
GENRE KOMIK , , , »

Bila Fauhad Bercinta Oleh Joshua Chung


Author image

Joshua Chung

Hobi saya melukis, ada kalanya saya boleh didapati di kumpulan facebook "Doodle Malaysia - Do you doodle?" dan merupakan salah seorang penyumbang zine antologi Garaj Komik.
page caption
Tip : Klik pada 'image' untuk ke mukasurat seterusnya.
Klik Untuk Komen
 PENEGASAN! :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran bertulis daripada pihak pelukis komik dan pengetahuan admin.


MAKLUMAT JARINGAN

MEDIA SOSIAL