Searching..
GENRE KOMIK »

Ainon & Aman Oleh Hazwan Zai

page caption
Tip : Klik pada 'image' untuk ke mukasurat seterusnya.

Author image

Hazwan Zai Bin Ibrahim

Seorang pensyarah di IPTS Kuala Lumpur. Komik adalah hobi dan kerja 'freelance' di masa lapang.
Klik Untuk Komen
 PENEGASAN! :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran bertulis daripada pihak pelukis komik dan pengetahuan admin.


MAKLUMAT JARINGAN

MEDIA SOSIAL