Searching..
GENRE KOMIK »

Just Because We Wear The Hijab Oleh AdiFitri


Author image

AdiFitri Ahmad

Creator and artist for the graphic novel ‘Taubat Si Tanggang’. He also draws fanart from various fandoms; mainly (but not necessarily limited to,) Discworld, Harry Potter, Marvel, DC, and the odd video game and cartoon characters here & there. Based in Kuala Lumpur.
page caption
Tip : Klik pada 'image' untuk ke mukasurat seterusnya.
Klik Untuk Komen
 PENEGASAN! :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran bertulis daripada pihak pelukis komik dan pengetahuan admin.


MAKLUMAT JARINGAN

MEDIA SOSIAL