Searching..
GENRE KOMIK »

Kaunter 5 : Kemana dia Menghilang

Bookmark

Author image

Irfan Foner

Founder at IR Publishers Sdn Bhd and Concept Artist, visual development artist at ABS IR Creative PLT
Tip : 'Scroll' ke bawah untuk membaca komik ini.


Rate komik ini

Kaunter 4

Load comments
 DISCLAIMER :No part of this website may be reproduced in any form or by any means, including photocopying, recording, or other electronic or mechanical methods without first obtaining permission from the comic artist or the admin of this website.
PENAFIAN :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran daripada pihak pelukis komik itu sendiri atau admin website ini.