Searching..
GENRE KOMIK »

Kaunter 1 : Mencari Kerja

Bookmark

Author image

Irfan Foner

Founder at IR Publishers Sdn Bhd and Concept Artist, visual development artist at ABS IR Creative PLT
Tip : 'Scroll' ke bawah untuk membaca komik ini.


Rate komik ini

Load comments
 PENAFIAN! :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran daripada pihak pelukis komik itu sendiri atau admin website ini.