Searching..
GENRE KOMIK , , , »

Kritik Oleh Farahdeen & Akmakuma

Bookmark

Author image

farahdeen

Penulis yang melukis
Author image

akmakuma

orang biasye-biasyeRate komik ini
Views
Load comments
 PENAFIAN! :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran daripada pihak pelukis komik itu sendiri atau admin website ini.