Searching..
GENRE KOMIK , , , »

Fiqah Oleh Napieychan & Aniff Zazali

Bookmark

Author image

Napieychan

Pelukis papan cerita untuk siri animasi Alif dan Sofia.
Author image

Aniff Zazali

Seorang pelukis yang melukis menggunakan tangan kanan


Rate komik ini
Views
Load comments
 PENAFIAN! :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran daripada pihak pelukis komik itu sendiri atau admin website ini.