Searching..
GENRE KOMIK , , , »

Fiqah Oleh Napieychan & Aniff Zazali


Author image

Napieychan

Pelukis papan cerita untuk siri animasi Alif dan Sofia.
Author image

Aniff Zazali

Seorang pelukis yang melukis menggunakan tangan kanan


Rate komik ini
Views
Klik Untuk Komen
 PENEGASAN! :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran bertulis daripada pihak pelukis komik dan pengetahuan admin.


MAKLUMAT JARINGAN

MEDIA SOSIAL