Searching..
GENRE KOMIK , , , »

Campur Oleh Zwan


Author image

Zwan

Seorang yang baru dalam bidang komik dan ingin menerapkan unsur-unsur Melayu nusantara dalam dunia seni.


Rate komik ini
Views
Klik Untuk Komen
 PENEGASAN! :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran bertulis daripada pihak pelukis komik dan pengetahuan admin.


MAKLUMAT JARINGAN

MEDIA SOSIAL