Searching..
GENRE KOMIK , , , »

Campur Oleh Zwan

Bookmark

Author image

Zwan

Seorang yang baru dalam bidang komik dan ingin menerapkan unsur-unsur Melayu nusantara dalam dunia seni.


Rate komik ini
Views
Load comments
 PENAFIAN! :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran daripada pihak pelukis komik itu sendiri atau admin website ini.