Searching..
GENRE KOMIK , , , »

Si Kembar Itsuki: Bekal Si Adik Kembar Oleh Daitsuki-san

Bookmark

Author image

Daitsuki-san

Pelukis komik gaya 'manga' yang masih dalam perjalanan menghasilkan komik solo. Pelukis webtoon Itsuki Twins.


Rate komik ini
Views
Load comments
 PENAFIAN! :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran daripada pihak pelukis komik itu sendiri atau admin website ini.