Searching..
GENRE KOMIK , , »

Kuih Siput Oleh 8ctober Studio

Bookmark

Author image

8ctober Studio

Sambil lukis sambil dengar lagu electronic dance music, bahu menari kaki duduk diam.


Rate komik ini
Views
Load comments
 PENAFIAN! :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran daripada pihak pelukis komik itu sendiri atau admin website ini.