Searching..
GENRE KOMIK , , »

Kuih Siput Oleh 8ctober Studio


Author image

8ctober Studio

Sambil lukis sambil dengar lagu electronic dance music, bahu menari kaki duduk diam.


Rate komik ini
Views

PENGUMUMAN >Klik Untuk Komen
 PENEGASAN! :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran bertulis daripada pihak pelukis komik dan pengetahuan admin.


MAKLUMAT

MEDIA SOSIAL