Searching..
GENRE KOMIK , , , »

Demi Sesuap Nasi Oleh Aiman Hakim & Mrs Rabbit


Author image

Aiman Hakim

Masih noob lukis anatomy
Author image

Mrs Rabbit

Sedang cuba belajar lukis background


Rate komik ini
Views

PENGUMUMAN >Klik Untuk Komen
 PENEGASAN! :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran bertulis daripada pihak pelukis komik dan pengetahuan admin.


MAKLUMAT

MEDIA SOSIAL