Searching..
GENRE KOMIK , , , »

Viras Oleh Are-Cap

Bookmark

Tajuk Komik : Viras
Pelukis : Are-Cap
Genre : AksiKomediFantasi
Status : Ongoing
Sinopsis : VIRAS ataupun dikenali sebagai Virus Assault mengisahkan sebuah pulau yang diasingkan kerana didiami khas untuk manusia yang dijangkiti virus iaitu 'Patient'. Nitro salah seorang organisasi 'Vaccine' di beri tugas untuk menyelamatkan mangsa yang dipengaruhi Virus. Siapakah Nitro? Kenapa dia memakai 'Shadow Mask'. Semuanya akan terungkap dari masa ke semasa.

Rating :


BahagianStatus
Chapter 1 Baru! Baca

Load comments
 DISCLAIMER :No part of this website may be reproduced in any form or by any means, including photocopying, recording, or other electronic or mechanical methods without first obtaining permission from the comic artist or the admin of this website.
PENAFIAN :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran daripada pihak pelukis komik itu sendiri atau admin website ini.