Searching..
GENRE KOMIK »

Chapter 1 - Viras

Bookmark

Author image

Are-Cap

Bukan seorang wanita dan ingin mencuba dalam dunia komik.
Tip : 'Scroll' ke bawah untuk membaca komik ini.


Rate komik ini
Views
Load comments
 PENAFIAN! :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran daripada pihak pelukis komik itu sendiri atau admin website ini.