Searching..
GENRE KOMIK , »

Nagapura Oleh Rohaidi Ramli

Bookmark

Author image

Rohaidi Ramli

Dilahirkan di Kluang, Johor dan anak ketiga daripada tiga beradik. Saya adalah lepasan ijazah dalam bidang seni lukis dan seni reka. Pernah bekerja sebagai layout artist dan pereka grafik. Kini bekerja sebagai Freelance Storyboard Artist dan Illustrator.
Tip : 'Scroll' ke bawah untuk membaca komik ini.


Rate komik ini

Views
Load comments
 PENAFIAN! :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran daripada pihak pelukis komik itu sendiri atau admin website ini.