Searching..
GENRE KOMIK , »

Nagapura Oleh Rohaidi Ramli

Bookmark

Author image

Rohaidi Ramli

Dilahirkan di Kluang, Johor dan anak ketiga daripada tiga beradik. Saya adalah lepasan ijazah dalam bidang seni lukis dan seni reka. Pernah bekerja sebagai layout artist dan pereka grafik. Kini bekerja sebagai Freelance Storyboard Artist dan Illustrator.
Tip : 'Scroll' ke bawah untuk membaca komik ini.


Rate komik ini

Views


Load comments
 DISCLAIMER :No part of this website may be reproduced in any form or by any means, including photocopying, recording, or other electronic or mechanical methods without first obtaining permission from the comic artist or the admin of this website.
PENAFIAN :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran daripada pihak pelukis komik itu sendiri atau admin website ini.