Searching..
GENRE KOMIK , »

Barongan Oleh Ayep Shinigami

Bookmark

Author image

Ayep Shinigami

Saya yang bernama mohd arif bin juarni berumur 25 tahun dan berkerja sebagai kontraktor. saya telah meminati seni lukisan sejak dari sekolah rendah dan sehingga kini saya masih meneruskan hobi ini. sebagai contoh antara artis seni yang saya minat adalah oda eichiiro dari jepun dan nizam bachok dari malaysia serta ramai lagi artis seni yang saya minati. sekian
Tip : 'Scroll' ke bawah untuk membaca komik ini.


Rate komik ini

Views


Load comments
 DISCLAIMER :No part of this website may be reproduced in any form or by any means, including photocopying, recording, or other electronic or mechanical methods without first obtaining permission from the comic artist or the admin of this website.
PENAFIAN :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran daripada pihak pelukis komik itu sendiri atau admin website ini.