Searching..
GENRE KOMIK , , »

Cinta & Pengorbanan Oleh Ai Decade

Bookmark

Author image

Ai Decade

Sedang menyambung pengajian di peringkat ijazah sarjana muda dalam bidang al-Quran dan al-Qiraat di Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor. Hobi saya adalah melukis dan bericta-cita untuk menjadi seorang pensyarah.
Tip : 'Scroll' ke bawah untuk membaca komik ini.


Rate komik ini

Views
Load comments
 PENAFIAN! :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran daripada pihak pelukis komik itu sendiri atau admin website ini.