Searching..
GENRE KOMIK , , »

Waktu P.J.K Oleh TungPepa


Author image

TungPepa

Lukis suka-suka, suka-suka lukis.
Tip : 'Scroll' ke bawah untuk membaca komik ini.

Rate komik ini

PENGUMUMAN >Klik Untuk Komen
 PENEGASAN! :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran bertulis daripada pihak pelukis komik dan pengetahuan admin.


MAKLUMAT

MEDIA SOSIAL