Searching..
GENRE KOMIK , , , , , »

Sentri Oleh Danial Haikal


Author image

Danial Haikal

Seorang peminat komik yang sangat suka melukis dan bersaiz raksasa! Malah, mempunyai persona manusia separuh sloth.
Tip : 'Scroll' ke bawah untuk membaca komik ini.


Rate komik ini
Klik Untuk Komen
 PENEGASAN! :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran bertulis daripada pihak pelukis komik dan pengetahuan admin.


MAKLUMAT JARINGAN

MEDIA SOSIAL