Searching..
GENRE KOMIK »

SAIGON’17- Kami Telah Kesana Oleh Fadlepat

Bookmark

Author image

Fadlepat

Pernah menghasilkan beberapa komik secara mainstream iaitu komik Semangat Gahsing dan juga beberapa komik indie. Bekerja sebagai produser animasi, multimedia dan juga pensyarah,
Tip : 'Scroll' ke bawah untuk membaca komik ini.


Rate komik ini
Load comments
 PENAFIAN! :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran daripada pihak pelukis komik itu sendiri atau admin website ini.