Searching..
GENRE KOMIK »

SAIGON’17- Kami Telah Kesana Oleh Fadlepat

Bookmark

Author image

Fadlepat

Pernah menghasilkan beberapa komik secara mainstream iaitu komik Semangat Gahsing dan juga beberapa komik indie. Bekerja sebagai produser animasi, multimedia dan juga pensyarah,
Tip : 'Scroll' ke bawah untuk membaca komik ini.


Rate komik ini


Load comments
 DISCLAIMER :No part of this website may be reproduced in any form or by any means, including photocopying, recording, or other electronic or mechanical methods without first obtaining permission from the comic artist or the admin of this website.
PENAFIAN :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran daripada pihak pelukis komik itu sendiri atau admin website ini.