Searching..
GENRE KOMIK »

SAIGON’17- Kami Telah Kesana Oleh Fadlepat


Author image

Fadlepat

Pernah menghasilkan beberapa komik secara mainstream iaitu komik Semangat Gahsing dan juga beberapa komik indie. Bekerja sebagai produser animasi, multimedia dan juga pensyarah,
Tip : 'Scroll' ke bawah untuk membaca komik ini.


Rate komik ini

PENGUMUMAN >Klik Untuk Komen
 PENEGASAN! :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran bertulis daripada pihak pelukis komik dan pengetahuan admin.


MAKLUMAT

MEDIA SOSIAL