Searching..
GENRE KOMIK , , , »

Tangkap - Tepis Oleh Akunohime01


Author image

Akunohime01

Seorang yang mementingkan familia dalam hidup dan juga menjadikan melukis sebagai hobi waktu senggang,
Tip : 'Scroll' ke bawah untuk membaca komik ini.


Rate komik ini

PENGUMUMAN >Klik Untuk Komen
 PENEGASAN! :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran bertulis daripada pihak pelukis komik dan pengetahuan admin.


MAKLUMAT

MEDIA SOSIAL