Searching..
GENRE KOMIK , , , »

Dive07 Oleh Namyaynda


Author image

Namyaynda

Pelukis komik separuh masa. mula melibatkan diri dalam arena komik tempatan sejak 2014. karya pernah tersiar di dalam kompilasi komik indie DE' GWET.
Tip : 'Scroll' ke bawah untuk membaca komik ini.


Rate komik ini
Klik Untuk Komen
 PENEGASAN! :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran bertulis daripada pihak pelukis komik dan pengetahuan admin.


MAKLUMAT JARINGAN

MEDIA SOSIAL