Searching..
GENRE KOMIK , , , »

Dive07 Oleh Namyaynda

Bookmark

Author image

Namyaynda

Pelukis komik separuh masa. mula melibatkan diri dalam arena komik tempatan sejak 2014. karya pernah tersiar di dalam kompilasi komik indie DE' GWET.
Tip : 'Scroll' ke bawah untuk membaca komik ini.


Rate komik ini
Load comments
 PENAFIAN! :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran daripada pihak pelukis komik itu sendiri atau admin website ini.