Searching..
GENRE KOMIK , , »

Weirdo Club Oleh Hadi92 & Afizbepo


Author image

Hadi92

I am heartless
Author image

Afizbepo

Freelance komik artist & illustrator
Tip : 'Scroll' ke bawah untuk membaca komik ini.


Rate komik ini

PENGUMUMAN >Klik Untuk Komen
 PENEGASAN! :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran bertulis daripada pihak pelukis komik dan pengetahuan admin.


MAKLUMAT

MEDIA SOSIAL