Searching..
GENRE KOMIK , , »

Selipar Terbang Oleh Sambal Belacan

Bookmark

Tajuk Komik : Selipar Terbang
Pelukis : Sambal Belacan
Genre : AksiKomedi
Status : Ongoing
Sinopsis : Pertemuan gadis yang mempunyai nama yang unik dan seorang lelaki penggemar selipar.

Rating :

BahagianStatus
Selipar - 1 Terkini Baca

Load comments
 DISCLAIMER :No part of this website may be reproduced in any form or by any means, including photocopying, recording, or other electronic or mechanical methods without first obtaining permission from the comic artist or the admin of this website.
PENAFIAN :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran daripada pihak pelukis komik itu sendiri atau admin website ini.