Searching..
GENRE KOMIK »

Selipar Terbang - Part 1


Author image

Sambal Belacan

Masih peringkat mencuba komik.
Tip : 'Scroll' ke bawah untuk membaca komik ini.

Klik Untuk Komen
 PENEGASAN! :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran bertulis daripada pihak pelukis komik dan pengetahuan admin.