Searching..
Destinasi: Oleh Flamingo

Bookmark

Author image

Flamingo

Seorang pelajar jurusan kejuruteraan perubatan di UniKL BMI, juga seorang pelukis komik strip & bersiri, di bawah nama Flamingo Comics & Arts di media sosial.
Tip : 'Scroll' ke bawah untuk membaca komik ini.


Rate komik ini
Load comments
 PENAFIAN! :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran daripada pihak pelukis komik itu sendiri atau admin website ini.