Searching..
GENRE KOMIK , , »

Vertex Code Oleh Duki


Tajuk Komik : Vertex Code <Thousand Summer>
Pelukis : Duki
Genre : AksiSci-FiFantasi
Status : Ongoing
Sinopsis : Exceeders ialah supermanusia yang mempunyai kuasa dalaman tanpa belajar. Hexer ialah ahli sihir yang mempelajari pelbagai muslihat dan teknik magis. Dunia kini kian musnah, kerana disebabkan kepentingan manusia sendiri. Akibatnya terlalu banyak bumi kehilangan aset penting, salah satunya ialah bumi semakin menyejuk dan kini manusia tidak lagi merasai musim panas berdekad. Mereka bergantung kepada teknologi mutlak yang dicipta sendiri.

Rating :

BahagianStatus
Prologue Baca
Chapter 1Terkini Baca SekarangKlik Untuk Komen
 PENEGASAN! :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran bertulis daripada pihak pelukis komik dan pengetahuan admin.


MAKLUMAT JARINGAN

MEDIA SOSIAL