Searching..
GENRE KOMIK »

Balingan 1


Author image

Khazimi Pahmin

Arkitek yang mencuri masa lapang melukis di dalam tandas.
Tip : 'Scroll' ke bawah untuk membaca komik ini.

Klik Untuk Komen
 PENEGASAN! :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran bertulis daripada pihak pelukis komik dan pengetahuan admin.