Searching..




GENRE KOMIK »

Ninja Classroom : Ep 1


Author image

Ayman Adny

Masih amatur dalam melukis komik
Tip : 'Scroll' ke bawah untuk membaca komik ini.






Klik Untuk Komen
 



PENEGASAN! :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran bertulis daripada pihak pelukis komik dan pengetahuan admin.