Searching..
GENRE KOMIK , , , »

Ninja Classroom Oleh Ayman Adny

Bookmark

Tajuk Komik : Ninja Classroom
Pelukis : Ayman Adny
Genre : AksiFantasi
Status : Ongoing
Sinopsis : Siapa tahu Hiroshi mempunyai kuasa yang luar biasa didalam dirinya. Darah seorang ninja lagenda mengallir didalam tubuhnya. Atas arahan ayahnya, Hiroshi terpaksa dimasukkan didalam sekolah ninja.

Rating :

BahagianStatus
Episod 1 Terkini Baca

Load comments
 DISCLAIMER :No part of this website may be reproduced in any form or by any means, including photocopying, recording, or other electronic or mechanical methods without first obtaining permission from the comic artist or the admin of this website.
PENAFIAN :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran daripada pihak pelukis komik itu sendiri atau admin website ini.