Searching..
GENRE KOMIK , , , »

Yesterday Memories Oleh Reitz Campbell

Bookmark

Tajuk Komik : Yesterday Memories
Pelukis : Reitz Campbell
Genre : MotivasiDrama
Status : Ongoing
Sinopsis : 2 orang sahabat yang terpisah akibat mengikut haluan masing masing, beberapa tahun kemudian mereka bertemu kembali dan mahu mencari rakannya itu.

BahagianStatus
Episode 1Terkini Baca Sekarang

Load comments
 DISCLAIMER :No part of this website may be reproduced in any form or by any means, including photocopying, recording, or other electronic or mechanical methods without first obtaining permission from the comic artist or the admin of this website.
PENAFIAN :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran daripada pihak pelukis komik itu sendiri atau admin website ini.