Searching..
GENRE KOMIK , , »

Terima kasih, Heroku Oleh MAR

Bookmark

Author image

MAR

Penulis yang menulis komik. Menulis karya Sobri Esah dalam CUN dan penulis Misi Fizik.
Tip : 'Scroll' ke bawah untuk membaca komik ini.


Rate komik ini
Load comments
 PENAFIAN! :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran daripada pihak pelukis komik itu sendiri atau admin website ini.