Searching..
GENRE KOMIK , »

Penunggu Tasik Oleh Sham Canggih


Author image

Sham Canggih

Late 20 years old macai designer. Once had an ambition to become cartoonist but malaysian comic industry are just so tough
Tip : 'Scroll' ke bawah untuk membaca komik ini.Rate komik ini
Klik Untuk Komen
 PENEGASAN! :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran bertulis daripada pihak pelukis komik dan pengetahuan admin.


MAKLUMAT JARINGAN

MEDIA SOSIAL