Searching..
GENRE KOMIK , , »

Ikutan Hero Oleh Katsuo Aisuru

Bookmark

Author image

Katsuo Aisuru

Seorang yang meminati perkara yang berkaitan dengan 'storytelling' (komik, videography, fotografi). Bercita-cita untuk menjadi 'storyteller' yang boleh berdakwah. dengan cara sendiri.
Tip : 'Scroll' ke bawah untuk membaca komik ini.


Rate komik ini
Load comments
 PENAFIAN! :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran daripada pihak pelukis komik itu sendiri atau admin website ini.