Searching..
GENRE KOMIK , , »

Iblis Oleh Al-Hafiz

Bookmark

Author image

Al-Hafiz

Melukis secara sampingan kerana hobi dan berharap akan mempunyai novel grafik sendiri suatu hari nanti..
page caption
Tip : Klik pada 'image' untuk ke mukasurat seterusnya.
Undi komik ini
Load comments
 PENAFIAN! :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran daripada pihak pelukis komik itu sendiri atau admin website ini.