Searching..
GENRE KOMIK , »

Realiti Kehidupan Paling Sukar Oleh Amirulfaiz Kott


Author image

Amirulfaiz Kott

Ada apa kurang boleh bagitau.. ada apa lebih lebih boleh canang-canang

Rate komik ini
Klik Untuk Komen
 PENEGASAN! :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran bertulis daripada pihak pelukis komik dan pengetahuan admin.


MAKLUMAT JARINGAN

MEDIA SOSIAL