Searching..




GENRE KOMIK , »

Skuad Satria #17 : Penggodam Terbaik Menang


Author image

Feettri Ibrahim

Saya adalah pelukis komik indi dan sedang berusaha untuk menerbitkan komik saya. Kebanyakan komik saya bertemakan romantik sci-fi. Stail komik saya lebih kepada komik amerika.
page caption
Tip : Klik pada 'image' untuk ke mukasurat seterusnya.



Klik Untuk Komen
 



PENEGASAN! :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran bertulis daripada pihak pelukis komik dan pengetahuan admin.


MAKLUMAT JARINGAN

MEDIA SOSIAL