Searching..
GENRE KOMIK , »

Jadilah Seperti Rashid Oleh Rashid


Author image

Rashid

Rashid akan kupas semua sikap dan perangai orang kita yang negatif, Rashid akan buat ikut cara Rashid. Jadilah seperti Rashid
page caption
Tip : Klik pada 'image' untuk ke mukasurat seterusnya.
Rate komik ini
Klik Untuk Komen
 PENEGASAN! :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran bertulis daripada pihak pelukis komik dan pengetahuan admin.


MAKLUMAT JARINGAN

MEDIA SOSIAL