Searching..
GENRE KOMIK , »

You are My Destiny Oleh Leu

Bookmark

Author image

Leucosolenia-ss

Seorang yang simple dan suka melukis mengikut gaya sendiri. Melukis hanyalah sekadar hobi bagi saya dan berharap dapat mengembangkan bakat dengan lebih jauh Insya-Allah.
page caption
Tip : Klik pada 'image' untuk ke mukasurat seterusnya.
Load comments
 PENAFIAN! :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran daripada pihak pelukis komik itu sendiri atau admin website ini.