Searching..
GENRE KOMIK »

Cinta yang Hilang Oleh Suraya Baharudin

Bookmark

Author image

Suraya Baharudin

Saya merupakan pelajar Diploma IT(Multimedia) di Kolej Universiti Islam Antarabangsa(Selangor).Meminati bidang seni lukis sejak dibangku sekolah sehingga kini.
page caption
Tip : Klik pada 'image' untuk ke mukasurat seterusnya.
Rate komik ini
Load comments
 PENAFIAN! :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran daripada pihak pelukis komik itu sendiri atau admin website ini.